Kurban Kesim Vinci,Kesimhane Vinci, Kullanımı Bakımı14.06.2017

Kurban Bayramlarında Yapılan Kesimhanelerde veya Mezbahanelerde Hızlı Bir Şekilde Kesim Sağlamak İçin Kurulur.

Mezbahanelerde Genel olarak Elektrikli zincirli Vinç sistemlerini Kurmaktayız.Çelik Halatlı Vinçlerde Halatın Çok Çabuk Deformans Olmasından Dolayı Tercih Etmiyoruz.Kurban Kesim Vinçlerinizde,Mezbahane Vinçlerinizde Söküm,Takım,Revizyon,Bakım, Hizmetleride Vermekteyiz.

Devamını okumak için tıklayınız »

Gezer Köprülü Vinç Kullanma Talimatı23.03.2017

1.      Vinci çalıştırırken tüm emniyet kurallarına muhakkak uyun.

2.      Vinç en az iki kişi tarafından kullanılacaktır. Bir kişi vince kuman edecek, diğeri vereceği işaretlerle vinci yönlendirecektir.

3.      Dur işareti her kim tarafından verilirse verilsin buna uyun.

4.      Kaldırma, indirme ve taşıma sırasında yükün bir personele veya engele takılmadığına emin olun.

5.      Vinci, nominal kapasitesinden fazla yük kaldırmak için kullanmayın.

6.      Vinç çalışırken vinci kullanan personelin dikkati dağıtılmamalıdır.

7.      Tüm kanca, emniyet mandalı, limit siviç, sapan ve diğer kanca bağlantılarının emniyetli operasyon için uygun usulde olduğuna emin olun.

8.      Elektrikli vinç çalıştırılırken taşıyacağı yük ortalanacak, kapasitesinin üzerinde ve yan yükleme yapılmayacaktır. Yükleme yapılırken halat sürekli dik konumda olmalı, daima tambur yivinde tutulmalı ve sağa sola çektirilerek yükleme yapılmamalıdır.

9.      Kaldırılan yük ihtiyaca cevap verebilecek minimum yüksekliğe kaldırılmalıdır.

10. Kaldırmadan önce yükün kancaya emniyetli ve uygun şekilde bağlanmış ve dengelenmiş olduğundan emin olun.

11. Taşıyıcı sapanın veya aparatın mapasına kancanın takılı olup olmadığını ve emniyet mandalının kapalı olduğunu kontrol edin.

12. Halatı, herhangi bir şekilde amacının dışında ve zarar verici bir uygulama için kullanmayın.

13. Yükü, vincin üzerinde asılı olarak bırakmayın.

14. Vinci herhangi bir başka cisimle temas ettirmekten kaçının.

15.  Yükü kaldırmadan önce limit şalterinin görevlerini yaptıklarından emin olun ve limit şalterini vinci normal durdurma için kullanmayın. Vinci normal durdurmak için kumanda butonundan elinizi çekmek yeterlidir.

16. Vinci yürüme yolunda veya servis platformunda personel varken çalıştırmayın.

17. Kaldırma işleminden önce tüm ekipmanın istenen şekilde çalıştığından emin olun. Bir arıza varsa ekip şefine veya ilgililere bildirin.

18. Kanca limit şalterlerinin çalışma yönünün, butonda belirtilen yönde olmasını sağlayın.

19. Enerji verilmelerinde faz yönlerini kontrol edin. Kaldırma butonuna basıldığında kanca hareketinin yukarı olmasını sağlayarak fazların doğruluğunu gözlemleyin.   Eğer faz sırası doğru değilse ekip şefine veya ilgililere bildirin.

20. Kancanın hareket serbestliği olduğundan emin olun.

21. Yükü sallamaktan ve silkelemekten kaçının.

22. Vinci, bükülmüş, dolaşmış veya tahrip olmuş halatla kullanmayın.

23. Ekipman üzerindeki etiket ve levhaları kaldırmayın ve üzerini kapatmayın. Eksik olan uyarıcı ve bilgilendirici emniyet levhaları varsa ekip şefine veya ilgililere bildirerek tamamlanmasını sağlayın.

24. Vinci kesinlikle insan taşıma için kullanmayın.

25. Vinci hareket ettirmek için kumanda butonundan ve kumanda kablosundan çekmeyin.

26. Halatın daima gergili olmasını sağlayın.

27. Vincin çıkabileceği en üst ve en alt noktalarda kesici siviçlerin çalıştığını kontrol edin. Eğer sistemde arıza varsa ekip şefine veya ilgililere bildirin.

28. Vincin sesli ve ışıklı ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır. Bu sistemde arıza olduğunda çalışmayı durdurun, ekip şefine veya ilgililere bildirin.

29. Vincin kumanda butonunda ve kablosunda çatlak, kırık, ezilme veya açılma varsa çalışmayı durdurun, ekip şefine veya ilgililere bildirin.

 

30. Koruyucu malzemenizi kullanın (uygun koruyucu eldiven, çelik burunlu kaymaz bot,  baret, uygun iş elbisesi) ve eğer eksik koruyucu malzemeniz varsa tamamlamadan işe başlamayın

Devamını okumak için tıklayınız »

Vinç Bakım Talimatı16.03.2017

1.     Vinci mümkün olduğu kadar az  (Her vardiyadan yalnızca bir kişi) kişinin kullanmasını sağlanacak. Vinç hakkında bilgi sahibi olmayanların vinci kullanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

2.     Puşh buton istasyonu dış etkenlerden korunacak şekilde kapalı bir kutu içerisinde muhafaza edilecek.

3.     Buton kilitlenmesi durumunda acile vincin cereyanı kesilerek meydana gelebilecek hasar önlenebilecektir.

4.     Vincin çalışmasına ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda ana panodan vincin cereyanı kesilecek.

5.     Vinç ile taşınması gereken yük mümkün olduğu kadar yer seviyesine yakın olacak şekilde taşınacak. Bu yükseklik (özel şartlar dışında) 0,50’metreyi geçmeyecek.

6.     Vincin tekerlekleri (aşağıdaki ve yukarıdakiler)her üç ayda bir defa olmak üzere gres pompası vasıtası ile gresörlüklere gres yağı basmak suretiyle yağlanacak.

7.     Vincin ve arabanın yürüyüşünü sağlayan tekerleklerin dişli kısımları altı ayda bir defa olmak üzere gres yağı ile yağlanacak.

8.     Vincin kaldırma halatları Vinç operatörünün tayin edeceği kısa zaman aralıkları içerisinde (en az haftada bir defa) kontrol edilecek ve halatlarda çalışmayı önleyici bir hasar olup olmadığına bakılacaktır. Bu kontroller sırasında halatlarda bir hasar görüldüğü taktide (ezilme,lif kopması v.s) halat değiştirilmeden vinç kesinlikle kullanılmayacaktır.Bu halatların zaman zaman ince bir tabaka gres yağı ile kaplanması çabuk yıpranmasını önleyeceğinden işletmenin yararına olacaktır.

9.     Vincin bütün hareketlerini sağlayan (yürüyüş ve kaldırma ) redüktörlerin yağları ayda bir defa olmak üzere her ay kontrol edilecek, yağ seviyesi düşük ise yağı tamamlanacaktır.

10. Redüktörlerin yağları altı ayda bir defa olmak üzere tamamen değiştirilecektir.

11. Vinçte sıvı yağ kullanılan bütün sistemlerde 140 NUMARA dişli yağı veya diğer markaların dengi yağları kullanılacak, redüktörlerde ise 140 numara dişli yağı kullanılacak

Devamını okumak için tıklayınız »

Vinç Kullanma Talimatı16.03.2017

1- KULLANIM ÖNCESİ YAPILACAK KONTROLLER 
1,1 VİNCİN; RAY BAĞLANTILARINI,
 
1,2 HALATIN SAĞLAM OLUP OLMADIĞINI,
 
1,3 HALAT İLE KANCA BAĞLANTISINI,
 
1,4 HALATIN TAMBUR YATAKLARINA OTURUP OTURMADIĞINI, KONTROL EDİNİZ.
 
2- KULLANIM SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
2,1 VİNCİ BOŞTA ÇALIŞTIRMAK SURETİYLE NRMAL ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI İZLEYİNİZ.
 
2,2 VİNÇ KANCASININ; KALDIRILACAK YÜKÜN TAM ORTASINDA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.
 
2,3 VİNCE KAPASİNDEN FAZLA YÜK YÜKLEMEYİNİZ.
 
2,4 KANCANIN; KALDIRILACAK YÜKE İYİ BAĞLANMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.
 
2,5 YÜKÜ 5 – 10 CM KALDIRMAK SURETİYLE BEKLETİNİZ. FRENLERİN TUTUP TUTMADIĞINI GÖZLEMLEYİNİZ.
 
2,6 YÜKÜ KALDIRMA VEYA İNDİRMA SIRASINDA VİNCİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK SERT HAREKET VE MANEVRALARDAN KAÇININIZ.
 
2,7 HİÇBİR ZAMAN KALDIRILAN VEYA İNDİRİLEN YÜKÜN ALTINDA DURMAYINIZ.
 
2,8 KALDIRILAN YÜKÜ UZUN SÜRE ASKIDA TUTMAYINIZ.
 
3- DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİGER HUSUSLAR
 
3,1 VİNCİ, KÜÇÜKTE OLSA ARIZALANMA DURUMUNDA KULLANMAYARAK İLGİLİLERE DERHAL HABER VERİNİZ.
 
3,2 PERİYODİK BAKIM VE KONTROL ÇALIŞMALARININ SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.
 
3,3 TOZ BULUNMAYAN HALATIN YAĞLI DURUMDA BULUNMASINI SAĞLAYINIZ.
 
3,4 HALATA HİÇBİR ZAMAN ÇIPLAK ELLE MÜDAHALEDE BULUNMAYINIZ.
 
3,5 ÇALIŞMA ALANI İÇİNE BAŞKALARININ GİRMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.
 

Devamını okumak için tıklayınız »

Hidrolik Asansörler Nasıl Çalışır?07.02.2017

Asansörün çalışma prensibi oldukça basittir. Mesele sadece kaldırma sistemine eklenen bir bölmeden ibarettir. Bir parça ipi bir kutuya bağlayın ve artık bir asansörünüz var.

Tabiî ki çağdaş yolcu ve nakliye asansörleri bundan daha karmaşık bir sisteme sahiptirler. Asansör kabininin ve yükünün fazla miktarlardaki ağırlığını kontrol altında tutabilmek için daha ileri mekanik sistemlere sahiptirler. Ek olarak, yolcular asansörü kullanabilsinler diye kontrol sistemlerine ve her şeyin düzgün çalışması için güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Bugün yaygın kullanımda olan iki asansör tasarımı vardır: Hidrolik asansör ve ipli asansörler.

Hidrolik asansör sistemleri silindir içine kurulan sıvı tarafından yönlendirilen bir piston olan hidrolik tokmak kullanarak kabini kaldırırlar. Bu sistemin nasıl çalıştığını aşağıdaki diyagramda görebilirsiniz.

Silindir sıvı pompalama sistemine bağlıdır(tipik olarak bunun gibi hidrolik sistemler petrol kullanırlar fakat diğer sıkıştırılamayan sıvılar da işe yarayabilir). Hidrolik sistem üç bölümden oluşur:

• Bir depo (sıvı rezervuarı)
• Elektrik motoru tarafından güç verilen bir pompa
• Silindir ve rezervuar arasındaki bir valf

Pompa sıvıyı depodan silindire giden boruya iter. Valf açıldığında, bastırılmış sıvı en az dirençli yolu tercih edecek ve sıvı rezervuarına geri dönecek. Ama valf kapandığında, bastırılmış sıvının silindirden başka gidecek yeri yoktur. Sıvı silindir içinde toplandıkça, pistonu yukarıya iter, asansör kabinini kaldırır.

Kabin doğru kata yaklaştığında, kontrol sistemi elektrik motoruna pompayı aşamalı olarak kapatması için sinyal gönderir. Pompa artık çalışmadığından silindire akacak olan sıvı da olmuyor. Fakat hâlihazırda silindirin içinde olan sıvı kaçamaz(pompa boyunca geri gidemez ve valf hala kapalıdır). Piston sıvı üzerinde durur ve kabin neredeyse orda kalır.

Kabini aşağı indirmek için, kontrol sistemi valfa sinyal gönderir. Valf selenoid şalteri tarafından elektrikle çalıştırılır (selenoid ile ilgili daha fazla bilgi için Elektromıknatıslar Nasıl Çalışır bölümüne bakın). Selenoid valfı açtığında, silindirin içinde birikmiş olan sıvı, sıvı rezervuarına akabilir. Kabinin ve yükün ağırlığı sıvıyı rezervuara yönlendiren pistonu aşağı doğru bastırır. Kabin yavaş yavaş alçalır. Kabini aşağıdaki katlarda durdurmak için kontrol sistemi valfı tekrar kapatır.

Bu sistem gayet basittir ve yüksek derecede etkileyicidir fakat bazı dezavantajları da vardır. 

Devamını okumak için tıklayınız »

Transpalet Nedir?07.02.2017

Transpalet Nedir?

Transpalet, genellikle paletleri veya üretildiği özelliğe göre ağır materyalleri ( varil, bobin vs. ) hızlı ve kolayca kaldırmak ve taşımak amacıyla üretim tesislerinde, atölyelerde veya büyük depolama alanlarında kullanılan, hidrolik temellere dayalı olarak çalışan taşıma araçlarıdır. Genellikle önlerinde bulunan iki parçalı kısım paletlerin altına girer ve yavaşça hidrolik güç marifeti ile paletleri kaldırır.

Günümüzde çoğunlukla iki tip transpalet kullanılır. İlki ve en çok tercih edileni manuel transpalet türüdür. Küçük atölyeler ve yer seviyesinde depolama yapan yerler için idealdir. Transpalet operatörü paletleri transpalete yükler ve çekerek yer değiştirir.

Devamını okumak için tıklayınız »